White Russian

White Russian

Fill mason jar with ice

1 oz kahlua
2 oz vanilla vodka
2 oz whole milk

whiterussianmo

 

 

 

 

 

 

Stir, sip, enjoy

Mo Logo with dark blue text